A A A

Ważne!!!

   Na wniosek nauczycieli  komitet strajkowy podjął decyzję o zakończeniu protestu zbiorowego od 16.04.2019r.

      Dziękujemy za wsparcie i dowody sympatii.

   

  Uwaga!!!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przychojcu informuje, że

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
 odbędą się zgodnie z ustalonymi terminami
15, 16, 17 kwietnia 2019r.

DNI TE SĄ WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1603)

PRZERWA ŚWIĄTECZNA, DNI WOLNE
18 - 23 kwietnia 2019r.