• Szkoła Podstawowa w Przychojcu
  Szkoła Podstawowa w Przychojcu
 • Szkoła Podstawowa w Przychojcu
  Szkoła Podstawowa w Przychojcu
 • Szkoła Podstawowa w Przychojcu
  Szkoła Podstawowa w Przychojcu
 • Szkoła Podstawowa w Przychojcu
  Szkoła Podstawowa w Przychojcu
 • Szkoła Podstawowa w Przychojcu
  Szkoła Podstawowa w Przychojcu
 • Szkoła Podstawowa w Przychojcu
  Szkoła Podstawowa w Przychojcu
A A A

Ważne!!!

   Na wniosek nauczycieli  komitet strajkowy podjął decyzję o zakończeniu protestu zbiorowego od 16.04.2019 r.

      Dziękujemy za wsparcie i dowody sympatii.

   

  Uwaga!!!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Przychojcu informuje, że

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY
 odbędą się zgodnie z ustalonymi terminami
15, 16, 17 kwietnia 2019r.

DNI TE SĄ WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1603)

PRZERWA ŚWIĄTECZNA, DNI WOLNE
18 - 23 kwietnia 2019r.

       Od 8 kwietnia 2019r. w naszej szkole komitet strajkowy zaplanował rozpoczęcie strajku nauczycieli
i obsługi szkoły w związku z wejściem w spór zbiorowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

      Informujemy, że w dniach strajku nie będą prowadzone zajęcia lekcyjne. Dyrekcja szkoły zobowiązuje się do zapewnienia zajęć opiekuńczo– wychowawczych uczniom.
      Aktualne informacje otrzymają Państwo w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. Można też dzwonić do sekretariatu na numer telefonu: (17) 242 11 38.
     

       Strajk trwa do odwołania