A A A

                                                                                                                              

 Anna Ner- Cichoń- wychowanie przedszkolne                   Bożena Kukla- edukacja wczesnoszkolna, logopedia, biblioteka 

                                                                                 

Dorota Szarkowicz- edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka     Marta Matuszek- język angielski, język niemiecki

                                                                                                                         

    Dorota Leja- matematyka, fizyka                                                                  Kamil Jarosz- Język polski

                                                                                                        

 Małgorzata Solak- Szamik- biologia, geografia                                            Grażyna Szewczyk- chemia

                                                           

      Anna Giża- doradztwo zawodowe, pedagog                 Andrzej Popowicz- edukacja dla bezpieczeństwa, technika

                                                  

           Monika Martula- świetlica                                                  Monika Heliniak- wiedza o społeczeństwie

                                             

          ks. Adam Cebula- religia                                        Krzysztof Jasion- historia, informatyka, wychowanie fizyczne