A A A

Kalendarz uroczystości w Szkole Podstawowej w Przychojcu
w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Tematyka uroczystości

Sposób wykonania

Termin

1.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

 Spotkanie z młodzieżą

3 IX 2018

2.

Wrzesień – wybuch II wojny światowej

Pogadanki, gazetki

IX 2018

3.

Pasowanie na ucznia Uroczystość szkolna 5 X 2018

4.

Dzień Edukacji Narodowej

Montaż słowno- muzyczny

12 X 2018

5.

    Święto Niepodległości

Montaż słowno- muzyczny

9 XI 2018

6.

Andrzejki

Dyskoteka

 29 XI 2018

7.

Mikołajki

Mikołaj w klasach

6 XII 2018

8.

Opłatek

Akademia

21 XII 2018

9.

Pasowanie klasy I na czytelnika Uroczystość biblioteczna I - II 2019

10.

     Choinka Noworoczna

Dyskoteka, poczęstunek

 I 2019

11.

Dzień Seniora

Akademia

I 2019

12.

Dzień Ucznia

Wg programu SU

21 III 2019

13.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Apel

26 IV 2019

14.

Dzień Ziemi

Apel

V 2019

15.

Dzień Matki

Przedstawienie przedszkolaków

24 V 2019

16.

Piknik rodzinny

Rozgrywki sportowe, grillowanie, dyskoteka

V - VI 2019

17.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Akademia

19 VI 2019

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu 20.09.2018r.