A A A

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej w Przychojcu

 

 


1.

 


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.


Podstawa prawna
:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3. 

Ferie zimowe

13 - 26 stycznia 2020 r. /podkarpackie/

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  2  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowejz dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 5.

Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia - 23 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);
§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu
ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 6.


Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna:

 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

7.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu 
z  dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 8.

Ustawowe dni wolne


                                                Podstawa prawna:


- ustawa z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz.28, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz
w niektóre inne dni,
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

1 listopada 2019 r.  - Wszystkich Świętych
11 listopada 2019 r.- Narodowe Święto Niepodległości
1 stycznia 2020 r.   -  Nowy Rok
6 stycznia 2020 r.   - Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
1 maja 2020 r.        -  Święto Pracy
11 czerwca 2020 r. -  Boże Ciało

9.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Przychojcu 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. § 5 . Ust. 1 i 2 pkt 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (z póź. zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Rok 2017. Pozycja 1603 oraz z 2019 r. poz.318 i 1093)

31 października 2019 r.
2 - 3 stycznia 2020 r.
10 czerwca 2020 r.
12 czerwca 2020 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20182019

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 18.09.2019 r.